top of page
Profiel_deplannenmannen_12.jpg
de plannenmannen
Anker 1

design voor de samenleving

Ontwerp dat een positieve bijdrage levert aan de samenleving, daar staan wij voor. Zodra de sociale impact helder is richten we ons op de functionele, financiële en esthetisch kant. Elke oplossing heeft een maatschappelijk gevolg, groot of klein. Met onze ontwerpstudio maken we die gevolgen inzichtelijk en zorgen we voor een gewenst resultaat.

Dat doen we door ons product design proces in te zetten om sociale uitdagingen aan te gaan. De projecten zijn vaak complex en met veel verschillende stakeholders, maar dat is precies het mooie van het vak. Zo geven we samen met onze opdrachtgevers vorm aan de maatschappij. Dat vinden we nodig èn daar houden we ons graag mee bezig.

aanpak

In een eerste stap kijken we naar het systeem. Om te ontdekken waar de knelpunten liggen, maar vooral naar waar de meerwaarde ligt van een oplossing.
Daarbij speelt onze achtergrond in industrial design een grote rol, die kennis stelt ons in staat om de technische mogelijkheden te verkennen en tot oplossingen komen die ook daadwerkelijk in ‘het wild’ werken.

We betrekken opdrachtgever en stakeholders in een vroeg stadium. Daarbij maken we gebruik van creative facilitation en co design, technieken die ruimte bieden voor alle betrokkenen.

Met aandacht voor de afstemming van oplossing op vraag en organisatie zorgen we voor een doelgerichte aanpak.


Binnen deze vorm van innovatie is de uitkomst nooit van tevoren vastgelegd. Dat is soms best lastig. Maar via een gestructureerd proces nemen we die onzekerheid weg en zorgen we voor plannen die je verder helpen.

conceptontwikkeling

Van globaal idee naar concrete oplossing. In dit traject verkennen we de waarde van de ideeën op tafel, en werken we toe naar visuele en tastbare concepten. De start van een ontwerpproces is uitdagend. Alles is mogelijk en dat maakt de keuze niet makkelijker. Met visualisaties en prototypes geven we ideeën body, voor inspiratie en betere communicatie, om de volgende stap te gaan zetten.

productrealisatie

De technische uitwerking van concept naar product of prototype. In dit traject zetten we onze kwaliteiten als industrieel product designers in om concepten tot leven te brengen. Daarbij letten we op technische haalbaarheid, het kostenplaatje maar ook de aansluiting op het bestaande systeem. Kleine producties zijn in-house mogelijk.

sociaal onderzoek

Door inzet van prototypes en co design methodes onderzoeken we de maatschappelijke impact van jouw product of idee. Product design heeft een mooie toepassing binnen onderzoek. Fysieke objecten geven inzicht in lastige thema’s, wat leidt tot een makkelijker gesprek en diepere inzichten.

Met verschillende creatieve technieken verkennen, verduidelijken en versimpelen we jouw vraagstuk. Als los pakket bieden we creatieve workshops aan. In de workshops wordt in korte tijd een vraagstuk of probleem aangepakt met verschillende creatieve methodes uit de praktijk. Meer weten, bekijk de workshops .

startpunten

veel voorkomende processen

In een eerste sessie kijken we naar wat er op tafel ligt, en naar de vraag achter de vraag. Door aan te scherpen en te verduidelijken komen we tot oplossingen die je verder helpen.

Met co design en creatieve workshops beoordelen we de mogelijkheden en uitdagingen binnen jouw organisatie. We testen en prikkelen met prototypes, en bieden zo passende en concrete oplossingen .

Na analyse laten we zien wat er mogelijk is en maken we de trade-offs inzichtelijk. Daarbij letten we op branding, productieproces en natuurlijk het kostenplaatje. 

exploratie

exploratie

De eerste stap is om de vraag te verkennen en inzicht te krijgen in de situatie. Door waardegebieden te identificeren wordt een strategie ontwikkeld.

concept

concept

We ontwikkelen verschillende concepten; deze bieden een totaaloplossing van het probleem. Met visualisaties en snelle prototypes maken we de keuze inzichtelijk.

prototype

prototype

Het detailleren en optimaliseren van een concept. We testen en itereren tot we aankomen bij een product dat voldoet aan

alle eisen.

realisatie

realisatie

In de laatste fase brengen we de oplossing in de praktijk. Na het oplossen van de laatste kinderziektes dragen we het ontwerp over.

inzicht
→ strategie

strategie
→ oplossing

oplossing
→ product

product
→ implementatie

*Elke opdracht is maatwerk, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Studio.JPG
op de studio
bottom of page